MENU
Rejestracja na Forum
Komitet ds. rozwoju funduszy VC
Komitet ds. rozwoju funduszy VC
28 marca 2018

Powstał Komitet ds. rozwoju funduszy VC

Przy KIG powstał Komitet ds. rozwoju funduszy VC, który będzie pośredniczył pomiędzy koordynatorami programów wsparcia funduszy wysokiego ryzyka a ich beneficjentami.

Rynek VC w Polsce ulega dynamicznym przemianom. Jak pokazała lutowa konferencja Gospodarcze Otwarcie Roku, a także wskazują głosy środowiska, istnieje realna potrzeba lepszego i bardziej zintegrowanego kontaktu pomiędzy koordynatorami programów wsparcia (NCBR, PFR Ventures, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) a ich beneficjentami. Jako realne cele jego działalności wskazano:

  • Profesjonalizacja i edukacja polskich VC.
  • Wsparcie VC w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań prawnych w przestrzeni,
    w której funkcjonują.
  • Reprezentacja interesów VC względem instytucji państwowych odpowiedzialnych za programy wspierające inwestowanie.
  • Monitowanie i udział w pracach nad tworzeniem kolejnych programów inwestycyjnych, tworzenie wytycznych i dokumentów usprawniających procesy inwestycyjne opierając się na dotychczasowych doświadczeniach.
  • Prowadzenie dialogu z Rządem i instytucjami państwowymi w zakresie rozwoju rynku VC w Polsce i wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki.
  • Edukacja przedsiębiorców/startup’ów w zakresie wzrostu świadomości co do zasad/korzyści/zagrożeń płynących z pozyskiwania finansowania od funduszy VC.
  • Integracja środowiska VC.

Przewodniczącym Komitetu został Aleksander Szalecki (Startego, Hyperion Alfa) a wiceprzewodniczącym Marcin Kowalik (Black Pearls VC).

Włącz się w prace Komitetu: szalecki@stratego.com.pl