MENU
Rejestracja na Forum
firstsecond
third
fourthfifth
sixth
seventh
eightnine
ten
eleven

NETWORKING

W Polsce funkcjonuje wiele firm, instytucji fundacji, wspierających młodą przedsiębiorczość. Jesteśmy inicjatywą, która łączy te organizacje, zapewniając miejsce spotkań i dyskusji.

POMOC W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW

Poprzez organizację: warsztatów, wykładów i konferencji zapewniamy pomoc merytoryczną, praktyczne know-how i pośrednictwo z węziej wyspecjalizowanymi instytucjami.

DIALOG Z RZĄDEM

Reagujemy na bieżące potrzeby i problemy. Tworzymy opinie prawne, organizujemy spotkania z politykami, pośredniczymy w sprawach młodych przedsiębiorców.

Młodzi Innowacyjni. Inicjatywa przy Krajowej Izbie Gospodarczej

Przedsiębiorczość wśród młodych Polaków (poniżej 30 roku życia) jest zdecydowanie powyżej średniej dla krajów UE. Udział młodych wśród ogółu przedsiębiorców w Polsce sięga 34 procent, o ponad 10 procent więcej niż średnia dla UE. Sytuacja młodych przedsiębiorstw w Polsce jest jednak trudna. Wielu z nich nie potrafi przetrwać na rynku pierwszych pięciu lat swojej działalności. To trzeba zmienić.Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Krajowa Izba Gospodarcza pod marką „Młodzi Innowacyjni” stworzyła inicjatywę, która zintegruje najważniejsze organizacje otoczenia młodego biznesu, szkoły wyższe, inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, a przede wszystkim młodych innowacyjnych przedsiębiorców.
W ramach Inicjatywy „Młodzi Innowacyjni” będziemy organizować kolejne szkolenia, konferencje, spotkania z liderami biznesu, z wydarzeniem flagowym w postaci „Forum Młodych Przedsiębiorców”.


forum_big

FORUM MŁODYCH PRZESIĘBIORCÓW

Miejsce, gdzie młodzi, odważni przedsiębiorcy mają możliwość wyrażenia swoich opinii
na temat przestrzeni prawnej, finansowej,gospodarczej i społecznej, w której działają.

Więcej

warsztaty_big

WARSZTATY

Porady prawne i ekonomiczne. Best practices & case studies. Spotkania z przedstawicielami polityki, nauki i biznesu.

Więcej

konkurs_big

 

  • Best Startup Idea

  • SpeedUp Your Startup

KONKURS

Masz pomysł na biznes? Albo zalożyłeś już startup, ale potrzebujesz przyspieszenia? W ramach inicjatywy „Młodzi Innowacyjni” Krajowa Izba Gospodarcza razem z Idea Bankiem, SpeedUp Group i LMS Invest ogłaszają konkurs!

Więcej


ZESPÓŁ PROGRAMOWY

Główne kierunki działalności Inicjatywy wytycza Zespół Programowy, składający się z przedstawicieli najważniejszych organizacji wspierających młodych przedsiębiorców.
Marcin Beme Audioteka.plJerzy Cieślik Akademia Leona KoźmińskiegoWładysław Halbersztadt InvestinPaweł Kostkiewicz Politechnika Warszawska
Łukasz Kozak Junior Chamber InternationalKatarzyna Królak-Wyszyńska InnovatikaArtur Kurasiński Aula PolskaRafał Mandes Onet Biznes i Biznes.pl
Karolina Opielewicz Krajowa Izba GospodarczaAgnieszka Skala SPIN Szkoła Przedsiębiorczości Innovation NestEwelina Kulesza Junior Chamber International