MENU
Rejestracja na Forum

Tomasz Szymczak

Tomasz Szymczak

Tomasz Szymczak, dr nauk ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2010-2014 (w czasie polskiej prezydencji w Radzie UE) był członkiem zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, gdzie kierował m.in.  programem wymiany studenckiej i akademickiej Erasmus. Posiada wieloletnie doświadczenie managerskie w zarządzaniu projektami i przedsiębiorstwami z branż edukacyjnej i infrastrukturalnej. Prywatnie miłośnik integracji europejskiej i historii gospodarczej, pasjonat gry w golfa.