MENU
Rejestracja na Forum

bio Noemi MalskaNoemi Malska

Noemi to strategiczny umysł z globalną siecią kontaktów. Charakteryzuje się łatwością w pozyskiwaniu ludzi oraz informacji, tym samym przyczyniając się do pomocy w rozwoju zarówno funduszu jak i jego spółek portfelowych. Noemi zdobywała doświadczenie w międzynarodowym biznesie podczas kontraktu w Federacji Izraelskich Izb Handlowych w Tel Avivie (Izrael), gdzie pracowała w dziale międzynarowodym.

Noemi jest odpowiedzialna za analizę przesiewową projektów, biznesowe due dilligence oraz budowanie planów operacyjnych dla przyszłych potencjalnych inwestycji. Noemi również doradza i monitoruje spółki portfelowe.

Obecnie z ramienia SHP jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej spółki z obszaru cyber security Cyber Fog S.A.

Noemi jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej na wydziale Informatyki i Zarządzania, ukończyła również Europejską Akademię Dyplomacji, w której szkoliła umiejętności i wiedzę z zakresu wojskowości, negocjowania i zawierania międzynarodowych umów handlowych oraz zarządzania strategicznego.

Kontrakt w Izraelu, obydwie uczelnie oraz wymiany międzynarodowe (Dania, Holandia, UAE) pozwoliły Noemi na czerpanie wiedzy i doświadczenia od najlepszych oraz na zbudowanie światowej sieci kontaktów.

W biznesie kieruje się etyką, wyznaje zasadę jasnych reguł gry oraz wierzy w strategię win-win.