MENU
Rejestracja na Forum

Marcin Sowa

Marcin Sowa

Naczelnik Wydziału Rady Innowacyjności w Departamencie Innowacji MPiT. Zajmuje się instrumentami wspierającymi politykę innowacyjności (ulgi podatkowe, program Start in Poland, w tym działanie Poland Prize), oraz pomocą publiczną. W latach 2000-2005 i 2007-2013 I sekretarz i radca – kierownik WPHI Ambasady RP w Budapeszcie. Urzędnik mianowany służby cywilnej, w administracji pracuje od 1995 roku.