MENU
Rejestracja na Forum

Anna Brussa

Anna Brussa

Dyrektor Departamentu Rozwoju Start-upów. Odpowiedzialna za działalność badawczą w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności, jak również proces ewaluacji projektów realizowanych przez PARP.

Wcześniej w Ministerstwie Gospodarki, gdzie była zaangażowana w proces kształtowania polityk przemysłowej, innowacyjności i przedsiębiorczości, włączając w to ramy prawne i instytucjonalne dla MSP i organizacji biznesowych, projektowanie instrumentów wsparcia dotyczących rozwoju przedsiębiorczości oraz działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw. Ekspert w krajowych i międzynarodowych projektach i inicjatywach, była delegatem Polski w obszarze przedsiębiorczości i innowacyjności w komitetach, grupach roboczych, grupach eksperckich KE, OECD, ONZ oraz TAFTIE.

Ukończyła strategie biznesu, integrację europejską oraz stosunki międzynarodowe. Absolwentka European political economy w ramach programu Chevening Foreign Commonwealth Office na Uniwersytecie Sussex.