MENU
Rejestracja na Forum

Andrzej Mikołajewski

Andrzej Mikołajewski

Trener, konsultant, aktywista i przedsiębiorca. Projektował i wdrażał kampanie obywatelskie i fundraisingowe dla organizacji pozarządowych, tworzył strategie zrównoważonego biznesu, raporty pozafinansowe i systemy zarządzania etyką dla licznych przedsiębiorstw prywatnych i państwowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z kulturą organizacyjną, zarządzaniem zmianą i zaangażowaniem społecznym. Jako Partner Zarządzający współtworzy Dobrą Agencję zajmującą się rekrutacją pracowników z Polski, Ukrainy i Białorusi.