MENU
Rejestracja na Forum
logo_ppnt_duze
logo_ppnt_duze
29 marca 2013

Najstarszy polski park technologiczny naszym partnerem MI

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został partnerem Inicjatywy „Młodzi Innowacyjni”. PPNT FUAM powstał w 1995 r. i tym samym uznawany jest za pierwszy park naukowo-technologiczny w Polsce.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny oferuje m.in.:

  • Usługi badawcze w dziedzinie chemii i technologii chemicznej, archeologii, informatyki, fizyki, geologii oraz nauk ekonomicznych,
  • Doradztwo i szkolenia z zakresu pozyskiwania źródeł finansowania, transferu technologii,
  • Działania inkubacyjne,
  • Wynajem powierzchni, dostęp do laboratoriów.
  • Usługi teleinformatyczne (dostęp do internetu, kolokacja serwerów, telefony) dla lokatorów PPNT

 Więcej informacji na stronie: http://www.ppnt.poznan.pl/web/index.php/page