MENU
Rejestracja na Forum
Global-Compact-2016-2
Global-Compact-2016-2
12 kwietnia 2016

Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce współorganizatorem VI edycji Forum

UN Global Compact jest największą na świecie inicjatywą ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju. Od momentu inauguracji w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana, do Inicjatywy przystąpiło już ponad 12 000 członków ze 145 krajów.

Wspólne cele różnorodnych instytucji i grup społecznych tj. dbanie o zrównoważony rozwój gospodarki, walka z korupcją, ochrona środowiska oraz zapewnienie inkluzji społecznej przyczyniły się do powstania Inicjatywy ONZ mogącej pośredniczyć pomiędzy różnorodnymi aktorami w celu osiągnięcia powyższych celów. UN Global Compact to inicjatywa wspierająca i umożliwiająca partnerstwo pomiędzy rządami, społeczeństwem obywatelskim, pracodawcami a ONZ.

Podczas Forum Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce przygotowuje m.in. debatę z polskimi naukowcami, działającymi na uniwersytetach w Cambridge i Oxford oraz z Jarosławem Gowinem, Wicepremierem, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego nt. barier współpracy nauka – biznes.

http://ungc.org.pl/