MENU
Rejestracja na Forum
Startup-Poland-2016-2
Startup-Poland-2016-2
12 kwietnia 2016

Fundacja Startup Poland współorganizatorem VI edycji Forum

Fundacja Startup Poland jest głosem społeczności polskich startupów. Za cel stawia sobie budowanie dialogu z administracją publiczną oraz identyfikację i likwidację barier, które ograniczają rozwój nowych, innowacyjnych firm.

Fundacja wraz z Politechnika Warszawską opublikowała i przygotowała raport dotyczący polskiego rynku startupów pt. „Polskie startupy. Raport 2015”. Wynika z niego m.in.:

 1. Pierwszy szacunek liczebności polskich startupów wynosi 2,4 tys. podmiotów.
 2. Ponad połowa respondentów ankiety to startupy działające w jednym z trzech miast: Warszawie, Krakowie lub Poznaniu. Popularne lokalizacje to także Wrocław i Trójmiasto, a w dalszej kolejności Łódź i Katowice.
 3. Startupy najczęściej określają się jako producenci oprogramowania, którzy sprzedają w modelu SaaS i operują najchętniej w branżach: aplikacji mobilnych, handlu elektronicznego oraz usług internetowych.
 4. Prawie dwukrotnie więcej startupów wskazuje jako dominującą sprzedaż firmom (B2B) niż osobom (B2C).
 5. Niemal co trzeci badany startup osiąga roczny wzrost przychodów rzędu ponad 50%, a co piąty – ponad 100%.
 6. Startupy, które deklarują roczny wzrost przychodów przekraczający 50%, są skoncentrowane na obsłudze firm średnich, dużych i korporacji. Dwukrotnie częściej niż pozostałe operują na rynku usług mobilnych i Big Data.
 7. Połowa badanych oczekuje co najmniej pięciokrotnego wzrostu wyceny przedsięwzięcia w perspektywie najbliższych dwóch lat.
 8. Ponad trzy czwarte startupów zamierza się rozwijać w oparciu o własne przychody ze sprzedaży. Ponad połowa liczy przy tym na wsparcie ze strony inwestora, co trzeci – strategicznego partnera biznesowego. Jedna czwarta firm rozważa finansowanie z UE (dotacje).
 9. Niemal 60% polskich startupów finansuje się wyłącznie ze środków własnych.
 10. W co trzecim startupie wspólnikiem jest kobieta.
 11. Dokładnie co czwarty startup współpracuje z naukowcami.

Podczas Forum Startup Poland jest odpowiedzialna m.in. za organizację Startup Speed Dating z prezesami firm, a także prezentację udanych modeli współpracy startup-biznes.

Więcej: http://startuppoland.org/