MENU
Rejestracja na Forum

bio Jakub TurowskiJakub Turowski

Aby wspierać rozwój internetu i rozwiązań cyfrowych w Polsce, Jakub odpowiada za budowę relacji pomiędzy Facebookiem a ustawodawcami, regulatorami, organizacjami pozarządowymi i innymi społecznościami zainteresowanymi szerokim spektrum tematów związanych z Internetem.

Jakub ma za sobą ponad 10 letnie doświadczenie w pracy związanej z regulacjami
i gospodarką cyfrową. Przed dołączeniem do Facebooka, Jakub odpowiadał za rozwój i zarządzenie działem Public Policy and Regulatory Affairs u operatora kablowego UPC Polska. Miał możliwość współpracy z kluczowymi interesariuszami i decydentami w Polsce promując wartość dodaną, którą Internet i cyfrowa gospodarka oferują dla polskiego społeczeństwa.

Międzynarodowe doświadczenie w zakresie gospodarki cyfrowej Jakub zdobył między innymi w Brukseli, pracując przez 4 lata dla Belgacomu nad agendą cyfrową i regulacjami europejskimi. Jakub również pracował w firmie konsultingowej PwC i jest absolwentem icHEC Brussels Management School.